Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trụ sở làm việc của Trung tâm tại số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương T.P Thái Nguyên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan cấp tỉnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; kiểm soát TTHC; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC các cấp; tham mưu, tổng hợp về công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Bộ máy biên chế của Trung tâm gồm giám đốc và không quá 2 phó giám đốc. Giám đốc là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh hoặc tương đương. Các bộ phận chuyên môn gồm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; bộ phận kiểm soát TTHC; bộ phận hành chính – tổng hợp. Biên chế công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biên chế hằng năm. Công chức, viên chức, người lao động được cử đến làm việc tại Trung tâm căn cứ vào số lượng TTHC, khối lượng công việc liên quan, thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn… sau khi thống nhất với Chánh Văn phòng UBND tỉnh, quyết định cử người đến làm việc tại Trung tâm theo quy định.

Thúy Hằng