Thành lập Công đoàn cơ sở Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh

Ngày 12-2, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố thành lập Công đoàn cơ sở Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh hiện có 8 cán bộ, nhân viên. Năm 2017, Văn phòng Hội đã triển khai, quán triệt các hoạt động của Hội theo kế hoạch đề ra; triển khai kịp thời các văn bản, nghị quyết của tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tới toàn thể nhà báo, hội viên; triển khai quán triệt Luật Báo chí sửa đổi, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam; thường xuyên quán triệt, đôn đốc các nhà báo hội viên nói, viết theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức người làm báo; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đi thực tế để các hội viên có cơ hội giao lưu, trao đổi nghiệp vụ lẫn nhau… Văn phòng Hội đã hoàn tất thủ tục đổi thẻ giai đoạn 2016-2021 cho 224 hội viên, cấp thẻ cho 40 hội viên mới, trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho 25 hội viên…

Từ thực tiễn hoạt động, Văn phòng Hội đề nghị được thành lập Công đoàn cơ sở đầu nùm 2018, Công đoàn cấp trên mới các quyết định cho phép thành lập Công đoàn Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Hoàng Hưng