Ban Kinh tế - Ngân sách:
Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Sáng 14-3, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức Hội nghị thẩm tra 4 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh sẽ diễn ra ngày 27-3 tới. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan (ảnh).

Các nội dung được thẩm tra, gồm các tờ trình: Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020; dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường đô thị dọc Sông Công, T.P Sông Công theo hình thức PPP - hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào kinh phí xây dựng trường học; dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tháp Anten truyền hình tỉnh.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra về các nội dung nêu trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị sở, ngành, địa phương có liên quan làm rõ thêm một số vấn đề. Đáng chú ý, đối với Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường đô thị dọc Sông Công và hỗ trợ tỉnh Luang Prabang kinh phí xây dựng trường học, nhiều đại biểu cho rằng cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm căn cứ để đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và tính khả thi.

Trên cơ sở báo cáo và thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm giao cho Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục làm việc với UBND T.P Sông Công để tính toán lại, cụ thể hơn phương án hoàn vốn đối với Dự án nêu trên, để đảm bảo lợi ích hài hòa của nhà nước và nhà đầu tư; giao cho Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bổ sung thêm các căn cứ cần thiết để trình với bộ, ngành chức năng của Trung ương sớm có văn bản chấp thuận về việc hỗ trợ này.

Cả hai nội dung này sẽ tiếp tục được nghe báo cáo lại tại Hội nghị liên tịch giữa HĐND và UBND trước khi kỳ họp bất thường HĐND tỉnh được tổ chức. Đối với 2 nội dung còn lại, yêu cầu các sở, ngành tham mưu chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu, để các nội dung trình tại Kỳ họp đảm bảo đúng nguyên tắc.

Thu Hằng