Ban Dân tộc và Ban Văn hóa-xã hôi HĐND tỉnh:
Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIII

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIII

Ngày 16-7, Ban Dân tộc và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIII. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 8-12-2018 của HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập năm học 2019-2020 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Tại kỳ họp thứ 8 và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND có hơn 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong được trên 13%, các nội dung còn lại đang được cacsc cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Đánh giá về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đều cho rằng các cơ quan chức năng giải quyết còn chậm, chưa có phương hướng và thời gian gian giải quyết cụ thể, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong quản lý đất đai khi thực hiện các dự án đầu tư. Nguyên nhân do cơ chế chính sách chưa đồng bộ, cấp, ngành quản lý còn chồng chéo, nhất là trong quản lý từ các cơ quan thuộc các bộ chủ quản.

Tại Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập năm học 2019-2020 thuộc tỉnh quản lý, các mức thu vẫn được giữ nguyên như năm học 2018-2019 và đại biểu đều nhất trí cao. Đây là mức thu phù hợp với thu nhập người dân và giá cả thời điểm hiện nay. Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã được lãnh đạo các cơ quan chuyên môn giải trình, báo cáo và tiếp thu ngay tại Hội nghị để hoàn chỉnh gửi Kỳ họp sắp tới.                                

Trinh An