Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo

 Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo

Ngày 30-6, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, công tác khoa giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với ngành trong Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Phải chịu nhiều tác động từ dịch COVID-19 nhưng các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo vẫn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực phối hợp thực hiện công tác khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương và của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thông tin về kế hoạch tổ chức các thi cuối cấp năm học 2019-2020 và chuẩn bị cho năm học 2020-2021; thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ; tình hình thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường và công tác phối hợp giải quyết, xử lý thông tin báo chí phản ánh về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua ...

Thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; trao đổi, chia sẻ về những cách làm sáng tạo trong công tác tham mưu triển khai thực hiện và các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác khoa giáo thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan, đơn vị trong Khối, trong những tháng cuối năm 2020 tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo ở cơ sở; duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều để hiểu sâu, nắm rõ hơn về tình hình thực tiễn của các ngành trong Khối, từ đó phối hợp chặt chẽ để tham mưu hiệu quả trên từng lĩnh vực khoa giáo; tiếp tục theo dõi, nắm bắt và tham mưu thực hiện các biện pháp phòng tránh, ngăn chặn dịch COVID-19; tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung công tác khoa giáo được đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua. Riêng với các cơ quan báo chí, nên tập trung tuyên truyền các vấn đề như phòng, chống dịch bệnh; phòng chống lụt bão; công tác chuẩn bị tiến tới đại hội Đảng các cấp…

Tùng Lâm