Thẩm định quy hoạch sử dụng đất

Thẩm định quy hoạch sử dụng đất

Chiều 3-3, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của T.X Phổ Yên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 T.X Phổ Yên đúng với quy định hiện hành và sát với kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và nhu cầu sử dụng cũng như tiềm năng đất đai hiện nay tại địa phương... Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị lãnh đạo T.X Phổ Yên làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như: giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, quốc phòng - an ninh...

T.X Phổ Yên là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Về cơ bản, phương án quy hoạch đưa ra đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các cấp, ngành và lĩnh vực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hạn chế sử dụng tài nguyên đất sai mục đích; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư... 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến yêu cầu lãnh đạo T.X Phổ Yên tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để nhanh chóng hoàn thiện Quy hoạch và gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-3. Đồng thời yêu cầu T.X Phổ Yên rà soát hiện trạng sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gắn với tiêu chí phát triển Phổ Yên lên thành phố trực thuộc tỉnh.

Dương Hưng