Thái Nguyên cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường đến hết ngày 28-2

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thái Nguyên được xác định là tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Sau khi xem xét văn bản số 53 ngày 15/2/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 164, ngày 16/2/2021, nội dung như sau:

Đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục cho trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; học sinh, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống; cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 17-2 đến hết ngày 28/2/2021. 

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phươn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

TNĐT