Tập trung xây dựng và phát triển T.P Sông Công thành đô thị loại II

Tập trung xây dựng và phát triển T.P Sông Công thành đô thị loại II Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo T.P Sông Công, đại diện các sở, ngành của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng đường Lê Hồng Phong (T.P Sông Công).

Chiều 13-3, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển T.P Sông Công thành đô thị loại II vào năm 2020 đã tổ chức Phiên họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 2-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 2-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng và phát triển T.P Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020, T.P Sông Công đã tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình, đề án. Hiện, Thành phố đã chỉ đạo, hoàn thiện đồ án quy hoạch chung T.P Sông Công đến năm 2040. Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 11-2-2015 của UBND tỉnh về phê duyệt khu vực phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, Thành phố xác định 5 khu vực phát triển đô thị chính, với 33 khu vực nhỏ dự kiến phát triển đô thị, có tổng diện tích 696,3ha. Kết quả, sau 2 năm thực hiện, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng của thành phố chiếm 74,9%, tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 18,5%, tỷ trọng ngành nông nghiệp là 6,6%; thành phố đã thu hút được 17 dự án đầu tư mới và mở rộng với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 2 nghìn tỷ đồng, diện tích thuê và sử dụng đất là 50,5ha; 351 doanh nghiệp đang hoạt động; tổng giá trị đầu tư kết cấu hạ tầng các lĩnh vực là 2.524 tỷ đồng...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, T.P Sông Công còn một số khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị loại II vào năm 2020 như: nguồn lực để đầu tư giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp còn hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ nên chưa thu hút các doanh nghiệp; đến năm 2020, quy mô dân số thành phố phải đạt 200 nghìn người, nhưng nay mới chỉ đạt 110 nghìn người... Lãnh đạo T.P Sông Công đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ thêm nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư công, trong đó ưu tiên phát triển các trục đường giao thông nội thị; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II nhằm tạo động lực phát triển kinh tế để thành phố hoàn thiện các tiêu chí về quy mô kinh tế, dân số...

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo T.P Sông Công, ý kiến của đại diện các sở, ngành, đồng chí Nhữ Văn Tâm đề nghị thành phố cần tập trung rà soát lại các tiêu chí, có kế hoạch cụ thể để thực hiện nâng cấp Thành phố trở thành đô thị loại II vào cuối năm 2019; phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II để thu hút doanh nghiệp, nâng quy mô dân số; các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường phối hợp với Bộ Xây dựng, các sở, ngành của tỉnh để được tư vấn trong xây dựng hạ tầng; tăng cường xúc tiến đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn...

Vi Vân