Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Sáng 19-7, Thường trực Huyện ủy Phú Lương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 mở rộng, khóa 23, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của huyện còn chậm; việc lập hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng chưa đảm bảo thời gian theo quy định; một số chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp; tình trạng thu gom xử lý rác thải còn chậm gây ô nhiễm môi trường...  Trong 6 tháng cuối năm, Huyện uỷ cũng đề ra một số nhiêm vụ trọng tâm, trong đó, cần tập trung chỉ đạo kế hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp; đẩy nhanh việc thực hiện các dự án trọng điểm; chuẩn bị và tổ chức Lễ hội vinh danh các làng nghề Chè lần thứ 2 năm 2019; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới, xã Nông thôn mới kiểu mẫu…

Hội nghị cũng đã hông qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện Phú Lương năm 2018, biểu quyết thông qua các kết luận của Ban Chấp hành đảng bộ huyện. hội nghị. Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Lương đã công bố các Quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 3 đồng chí.

 

 

Phan Trang