Tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 7-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của Chính phủ. Tham dự Hội nghị có gần 200 học viên là đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, phòng văn hóa - thông tin và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Tại Hội nghị, các học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hương ước, quy ước; giới thiệu kỹ năng kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, soạn thảo hương ước, quy ước; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã triển khai nội dung thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 tới các học viên.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước; phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống.

Thu Hà