Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân

Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình đã tổ chức được nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã có 42 ý kiến, đề nghị của nhân dân cần giải quyết, các ý kiến người dân quan tâm chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: nâng cấp lưới điện; ô nhiễm môi trường, quản lý khai thác cát, sỏi; đề xuất hỗ trợ xây dựng trường, lớp học... Trong đó đã có 37 ý kiến được giải quyết, 5 ý kiến đang giải quyết.

Các cuộc tiếp xúc, đối thoại nêu trên đều được thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch; không khí cởi mở, chân thành trên cơ sở đối thoại dân chủ, vì lợi ích chung. Các ý kiến phản ánh của nhân dân đều được chủ trì lắng nghe, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc giao cho các cán bộ liên quan nghiên cứu trả lời người dân. Những nội dung cần xác minh làm rõ hoặc không đúng thẩm quyền đều được tiếp thu để kiến nghị lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết. Qua tiếp xúc, đối thoại đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trang Nhi