Tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản

Tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản Công ty cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản An Phú được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi trên dòng sông Công đoạn chảy qua địa phận xã Đắc Sơn (T.X Phổ Yên). Ảnh: D.H

Mới đây, UBND tỉnh đã có chỉ đạo về vấn đề tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của UBND tỉnh và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất lớn khoáng sản, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan liên quan tập trung rà soát các quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đã được phê duyệt, đề xuất nội dung sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để tích hợp nội dung có liên quan trong quy hoạch của tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ mua bán khoáng sản nói chung, cát, sỏi, đất làm vật liệu san lấp nói riêng; quản lý chặt chẽ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình xây dựng, giao thông, nhất là nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản đã sử dụng cho công trình…

H.H