Tăng cường phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tăng cường phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Chiều 18-1, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các đơn vị về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Thực hiện lãnh đạo của Tỉnh ủy và các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đã được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các nội dung phối hợp ngày càng bài bản, khoa học đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở mỗi cơ quan; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Riêng đối với Báo Thái Nguyên, trong năm 2020 đã đăng tải trên 200 tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp nhận 76 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Qua rà soát, cơ quan đã cử phóng viên đi điều tra 36 đơn, chuyển 8 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyển.

Đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp, đại diện các cơ quan cũng dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích nguyên nhân một số hạn chế chủ quan như: Phối hợp xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo dù có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn một số bị chậm, đơn thư vượt cấp; báo cáo kết quả xét xử một số vụ án tham những cấp huyện có lúc chưa kịp thời; việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến công tác nội chính chưa thực hiện thường xuyên, định kỳ. Đồng thời bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2021, nhất là việc tăng cường phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; định kỳ hoặc đột xuất trao đổi thông tin về phát sinh vụ việc, vụ án có biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp…

Hồng Tâm