Tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Ngày 12-4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên đoàn HTX Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tại Việt Nam và các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị thảo luận, thống nhất về các nội dung và mục tiêu hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại Thái Nguyên, giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, trong giai đoạn 2018-2020, Thái Nguyên là 1 trong 4 tỉnh trên cả nước được DGRV lựa chọn để hỗ trợ trực tiếp, ưu tiên triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ. Cụ thể là: cung cấp các hoạt động tư vấn và đào tạo cho Liên minh HTX tỉnh về phát triển tổ chức và nâng cao năng lực; chuẩn bị, tổ chức và thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của Liên minh HTX tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao đối với lĩnh vực đào tạo và tư vấn cho các thành viên; lựa chọn ít nhất 5 HTX để hỗ trợ trở thành mô hình kinh doanh theo định hướng thị trường do thành viên làm chủ, trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình mẫu… Các hoạt động đào tạo tập trung vào 4 nội dung: xây dựng và phát triển cơ cấu tổ chức HTX; bản chất, nguyên tắc và mô hình kinh doanh HTX; quản lý tài chính HTX và Quỹ tín dụng nhân dân; quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển chuỗi giá trị.

Tại Hội nghị, các sở, ngành liên quan đã tham gia thảo luận và có nhiều đóng góp, đề nghị với DGRV trong chương trình hợp tác sắp tới, như: hỗ trợ, đào tạo về quản lý tài chính kế toán theo đúng khuôn khổ pháp luật Việt Nam và dựa trên nhu cầu thực tế của mỗi HTX; hướng dẫn xây dựng, phát triển các mô hình HTX với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; hỗ trợ đa dạng các loại hình HTX, cả nông nghiệp và phi nông nghiệp…

Được biết, việc hỗ trợ, hợp tác giữa DGRV với Liên minh HTX tỉnh đã trở thành hoạt động diễn ra thường xuyên, hàng năm kể từ năm 2006, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực HTX.

Thu Huyền