Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ ở các địa phương

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ ở các địa phương

Ngày 8-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác đào tạo, bồ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo các đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Trường đã và đang thực hiện được 54 lớp với gần 4.000 học viên theo học các chương trình: Trung cấp lý luận chính trị, hành chính, chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng các chức danh thuộc hệ thống chính trị và các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Trường phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. Nhìn chung, công tác đào tạo, quản lý đào tạo, phân phối chương trình và phối hợp với các địa phương đã được thực hiện đúng kế hoạch. Dự kiến năm 2019, Trường tổ chức 34 lớp đào tạo theo nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực và vị trí việc làm ở các địa phương và các ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến về nâng cao hiệu quả đào tạo, trong đó tập trung vào một số nội dung, như: Tăng cường tổ chức các lớp tại cơ sở nhằm khắc phục khó khăn trong khâu đi lại, lưu trú, qua đó giảm chi phí cho các đối tượng theo học, nhất là đối tượng tham gia học tập trung; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức theo hình thức mời giảng viên cấp huyện, cấp xã, nhằm tăng cường tính thực tiễn; đổi mới hoạt động thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương; rà soát khâu tuyển sinh, bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện khi đăng ký học tập; tích cực đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và học viên, gắn với thực tiễn tại cơ sở…

Trần Nguyên