Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai

Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cử cán bộ canh phòng tại những nơi có ngầm, tràn để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông của nhân dân khi xảy ra thiên tai (ảnh chụp tại ngầm tràn ở xã Tân Cương, T.P Thái Nguyên vào hồi 16 giờ ngày 10/9/2019).

Mới đây, UBND tỉnh đã có Công văn số 3749/UBND-CNN chỉ đạo về vấn đề tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo mới đây của cấp trên về việc chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, phân loại các điểm mỏ khoáng sản, xây dựng phương án PCTT đối với từng loại hình khai thác, đặc biệt là với các loại hình khai thác mỏ có chất thải, bùn thải, hồ chứa chất thải.

Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp - PTNT, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát các tuyến đường, ngầm, tràn trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông của nhân dân khi xảy ra thiên tai; cử cán bộ canh phòng tại những nơi có ngầm, tràn để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Sở Nông nghiệp - PTNT chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra; đề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo đúng quy định. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ, đập, hệ thống đê điều do cấp tỉnh quản lý.

Sở Giáo dục - Đào tạo chủ động chỉ đạo các trường thông báo cho học sinh nghỉ học khi xuất hiện diễn biến mưa lớn, lũ bất thường; xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh sau giờ tan trường.

H.H