Rà soát đối tượng, địa bàn thụ hưởng chính sách

Rà soát đối tượng, địa bàn thụ hưởng chính sách

Chiều 7-4, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Đồng Hỷ để rà soát đối tượng, địa bàn thụ hưởng chính sách Chương trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (ảnh).

Huyện Đồng Hỷ có 15 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 3 xã (gồm: Tân Long, Văn Lăng và Hợp Tiến) và 3 xóm (gồm: Lân Đăm, xã Quang Sơn; Khe Cạn, Suối Găng của xã Cây Thị) đặc biệt khó khăn. 

Qua rà soát, giai đoạn 2021-2025, huyện Đồng Hỷ đã lập danh sách đề nghị đầu tư xây dựng 12 công trình nước sinh hoạt tập trung và 25 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (trong đó, có 13 công trình đường giao thông, 2 nhà văn hóa, 4 công trình lớp học và 2 đập tràn). Tổng kinh phí đề nghị đầu tư ước khoảng 90 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đề nghị huyện Đồng Hỷ cần rà soát lại danh mục các công trình, đặc biệt là các công trình nước sinh hoạt tập trung không còn hoạt động, cần xem xét về thời điểm đầu tư các công trình, nếu quá thời gian theo quy định mới tiếp tục cho vào danh sách đề xuất tái đầu tư. Trên cơ sở đó, huyện sẽ lập danh sách, phân kỳ đề nghị đầu tư, trong đó ưu tiên các công trình cấp bách để Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp đưa vào danh mục đầu tư của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Chung An