Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Ngày 10-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho trên 200 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai những nội dung như: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết; thông qua dự thảo Chương trình hành động của huyện Đồng Hỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Theo Dự thảo chương trình hành động của huyện Đồng Hỷ, để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ sẽ tập trung lãnh đạo xây dựng và triển khai 1 chương trình, 4 kế hoạch, 6 đề án và 13 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Đồng Hỷ đề nghị lãnh đạo các chi, đảng bộ nhanh chóng xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao nhất...

Trang Nhi