Quan tâm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Quan tâm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Đó là một trong những nội dung mà đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tại phiên chất vấn lần thứ nhất do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sáng 23-5.

Dự phiên chất vấn có lãnh đạo HĐND tỉnh, trưởng, phó các ban, tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh. Về phía UBND tỉnh, có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành, thị.

Trên cơ sở đề xuất của các ban HĐND tỉnh, ý kiến kiến nghị của cử tri và những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các địa phương, tại phiên chất vấn lần này, Thường trực HĐND tỉnh tập trung vào nội dung công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh và kết quả triển khai Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh.

Tại phiên chất vấn đã có 12 lượt ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào công tác CCHC thời gian qua, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế trong công tác này, như: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) phải giải quyết theo thẩm quyền được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đăng tải công khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến ở cấp huyện, cấp xã chưa có sự thống nhất với các quyết định công bố danh mục TTHC do UBND tỉnh ban hành; các đơn vị chưa xác định được chính xác số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp mình; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thấp; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thấp; tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn còn nhiều; cải cách tài chính công chưa đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, chậm đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách dựa trên kết quả, chất lượng hoạt động hướng vào kiểm soát đầu ra…

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã trả lời những nội dung đại biểu HĐND chất vấn, nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn giải quyết, khắc phục những hạn chế, bất cập.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh và khẳng định những năm qua Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong công tác CCHC và đạt được kết quả bước đầu. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 30c-NQ/CP về Chương trình tổng thể CCHC, giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; các nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác này. Đồng chí khẳng định qua phiên chất vấn này là cơ sở để lãnh đạo UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, có như vậy mới thực hiện tốt công tác CCHC, mới thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến chất vấn cũng như việc trả lời đã tập trung đi thẳng vào vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đặt ra. Để thực hiện tốt công tác CCHC, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác CCHC đồng bộ, toàn diện theo 6 nhiệm vụ mà Nghị quyết số 30c-NQ/CP và các nhiệm vụ trong Đề án CCHC Nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020; từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn hằng năm phải xây dựng kế hoạch, xác lập nhiệm vụ cụ thể tập trung làm tốt công tác CCHC; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ… để đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thuý Hằng - Trường Sơn