Quan tâm hơn đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quan tâm hơn đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Sáng 3-7, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND (NQ70) ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Có 162 ý kiến, kiến nghị gửi đến kỳ họp 10 và theo NQ70. Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh thực hiện theo quy định; nhiều nội dung trả lời đầy đủ, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, có phương án, lộ trình, xác định cụ thể thời gian giải quyết; UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi, điều chỉnh đối với một số dự án chậm tiến độ, trước một số kiến nghị của người dân; việc phối hợp của các cơ quan chuyên môn của tỉnh với cấp huyện đã thực hiện chặt chẽ hơn. Với các ý kiến, kiến nghị, UBND tỉnh đã xem xét, phân loại thành 168 nội dung. Trong đó có 40 nội dung đã được giải trình, thông tin đến cử tri; 30 nội dung đã giải quyết xong; còn lại 98 nội dung đang trong quá trình giải quyết.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị trả lời chưa đầy đủ, chưa đúng trọng tâm vấn đề, chưa xác định rõ lộ tiến độ, thời gian giải quyết; việc phân loại kết quả giải quyết đối với một số ý kiến, kiến nghị chưa sát với tiêu chí phân loại theo quy định; số ý kiến, kiến nghị giải quyết xong còn thấp…

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến việc giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị, đồng chí Lê Quang Tiến nhấn mạnh: Việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh rất có ý nghĩa, qua đó giúp UBND tỉnh cũng như các sở, ngành của tỉnh nâng cao hơn ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, củng cố thêm lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những kiến nghị đã tồn tại nhiều năm, như: Việc xử lý chung cư 5 tầng, phường Trung Thành, T.P Thái Nguyên; rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Sông Công 1... Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, UBND tỉnh cần hoàn chỉnh nội dung báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 5-7, trên cơ sở đó, Thường trực HĐND chính thức ban hành báo cáo kết quả giám sát nội dung này tại Kỳ họp 11, HĐND tỉnh khóa XIII.

Thu Hằng