Phong trào thi đua tạo động lực để vươn lên

Phong trào thi đua tạo động lực để vươn lên Lãnh đạo Sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể lãnh đạo Viện KSND tỉnh.

Ngày 2-7, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát tỉnh lần thứ IV. Dự hội nghị có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban lãnh đạo KSND tỉnh, cán bộ các phòng chuyên môn và lãnh đạo Viện KSND 9 huyện, thành, thị.

Từ năm 2015 đến nay, ngành KSND tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua:“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Từ các phong trào thi đua này đã có nhiều tập thể, cá nhân trong ngành KSND tỉnh lập được thành tích xuất sắc, được Viện trưởng VKSND tối cao, UBND tỉnh tặng Bằng khen; Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen. Cụ thể, trong 5 năm qua đã có 20 tổ chức, cá nhân trong Ngành được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Viện KSND tối cao, UBND tỉnh; 37 cá nhân và 17 tập thể được nhận Bằng khen của Viện KSND tối cao, UBND tỉnh; 35 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể xuất sắc; 203 cá nhân, 34 tập thể được Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn, xã hội và đều khẳng định phong trào thi đua đã tạo ra khí thế, động lực để từng tập thể, cá nhân của ngành KSND tỉnh nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.  

D.V.H