Phiên họp thứ 20 UBND tỉnh: Đẩy mạnh việc chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh

Phiên họp thứ 20 UBND tỉnh: Đẩy mạnh việc chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh

Ngày 8-5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 20 của UBND tỉnh, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm, mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 4, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện tháng 5-2018 và cho ý kiến về một số nội dung báo cáo của UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích để làm rõ thêm về một số nguyên nhân chính giúp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 4, cũng như 4 tháng đầu năm đạt tương đối cao. Cụ thể: Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp trên địa bàn tháng 4 tăng tới 35,5% so với tháng trước, tính chung 4 tháng tăng 12,1% so với cùng kỳ 2017; tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 29,9 nghìn ha, vượt 3,4% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4 tháng đạt 4.625 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán năm; chi ngân sách đạt trên 2.598 tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 10.360 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng tăng 1,31% so với bình quân cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đạt gần 8,9 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ, bằng 35,5% kế hoạch năm; tổng giá trị nhập khẩu đạt 5,36 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Trên các lĩnh vực xã hội, nội chính đều có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình trật tự an ninh trên địa bàn cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cùng với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, một nội dung quan trọng khác cũng được phiên họp dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, đó là công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018. Theo đó, công tác chuẩn bị đang được các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, đã dự thảo xong chương trình; xây dựng hoàn thiện dự thảo tài liệu phục vụ Hội nghị; đã lựa chọn danh mục các dự án mời gọi đầu tư để đưa vào sách “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”; lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tiếp xúc và mời tham dự Hội nghị đối với một số nhà đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo một số bộ, ngành của Trung ương để xin ý kiến, đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện để Thái Nguyên tổ chức thành công Hội nghị này.

Cũng tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cũng đã trình bày một số nội dung sẽ được báo cáo tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5-2018 và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6-2018, như: Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025; Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, sở, ngành trong việc bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trong 4 tháng đầu năm; yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung báo cáo nêu trên trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và HĐND tỉnh. Đồng thời cũng yêu cầu, để các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả cao trong thời gian tới, hoàn thành và hoàn thành vược mức kế hoạch cả năm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đề cao tính mới trong các giải pháp; chú trọng làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; quan tâm thực hiện việc rà soát, đẩy nhanh các bước để sớm triển khai thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công 2 cấp của tỉnh; tạo điều kiện hơn nữa để phát triển thành phần kinh tế tư nhân; kiên quyết tổ chức thu hồi 23 dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đã có quyết định thu hồi, đồng thời tiếp tục tiến hành kiểm tra đợt 2 việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư đối với 97 dự án khác. Đồng chí cũng lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 mà tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đó là thực hiện việc tôn tạo, xây dựng mở rộng Khu di tích Đại đội TNXP 915, phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên. Vì thế, các sở, ngành, địa phương liên quan cần tích cực vào cuộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.  Đối với công tác chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư được tổ chức vào cuối tháng 6 tới, đồng chí đã yêu cầu một số sở, ngành tiếp tục làm việc với bộ, ngành chủ quản để tranh thủ ý kiến, sự hỗ trợ, đặc biệt là trong việc quảng bá, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đến với Thái Nguyên, qua đó góp phần làm nên thành công cho Hội nghị này...

Thu Hằng