Phiên họp thứ 18 của UBND tỉnh: Thảo luận nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết

Phiên họp thứ 18 của UBND tỉnh: Thảo luận nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết

Ngày 13-3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 18 của UBND tỉnh nhằm thảo luận, đưa ra giải pháp thực hiện nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các sở, ngành chức năng trình bày các nội dung, báo cáo, gồm: Báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án "Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020"; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020; Đề án công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra nhưng đã, đang và sẽ gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Làm thế nào để toàn tỉnh có thêm ít nhất 32 xã hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó riêng năm 2018 phải có 25 xã đạt chuẩn (thêm 14 xã theo dự kiến trước đó); giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú của tỉnh từ 6% (năm 2017) lên 8%; giải pháp để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 62,5% lên 70%; giải pháp để đạt mục tiêu xuất khẩu địa phương tăng bình quân 20%/năm, trong khi 2 năm qua, chỉ tiêu này chỉ đạt 5,5%/năm…

Cũng tại Phiên họp, đại diện các sở, ngành đã làm rõ thêm những kết quả mà tỉnh đạt được trên các lĩnh vực trong 2 tháng đầu năm. Đồng thời đưa ra những đề xuất để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Hồng Bắc biểu dương và đánh giá cao ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo nhiều sở, ngành. Trên cơ sở các ý kiến và đề xuất tại phiên họp, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành để hoàn chỉnh các báo cáo trước khi ban hành cũng như trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng lưu ý, các sở, ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chú ý làm tốt các nhiệm vụ được phân công cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh được tổ chức vào tháng 6 tới. Đối với các sở, ngành liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ lần thứ XIX, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới và nâng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường nội trú của tỉnh, cần chỉ rõ các nguồn lực sẽ được huy động để đầu tư thực hiện, đảm bảo tính khả thi, đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 2 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng tốc độ tăng lại thấp hơn 1,1%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 2.400 tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán năm; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 3,62 tỷ USD (chưa đạt tiến độ bình quân của năm); công tác gieo cấy lúa vụ xuân cơ bản đã hoàn tất, các địa phương đang tập trung gieo trồng cây màu… Trên các lĩnh vực và chỉ tiêu kế hoạch khác, cơ bản được đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra.

Thu Hằng