Phát động trồng và chăm sóc cây xanh

Sáng 21-2, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ phát động trồng và chăm sóc cây xanh năm 2018. Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự.

Trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã giao chỉ tiêu trồng và chăm sóc cây cho từng cú quan, đơn vị, gắn trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác bảo vệ, chăm sóc rừng. Tiếp đó, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã cùng các cán bộ, chiến sĩ trồng mới hừng trăm cêy xanh, cây ăn quả, cây lấy gỗ và chăm sóc trên 2.000 cêy xanh trong khu vực đơn vị.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trồng mới được hàng vạn cây xanh, cây lấy gỗ, cây ăn quả. Bên cạnh đó, khoanh nuôi và bảo vệ hàng nghìn héc-ta rừng trong khu vực phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Thiều Chung
(Bộ CHQS tỉnh)