Phấn đấu sớm đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động

Ngày 28/12/2018, trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4162/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm có: Giám đốc là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và không quá 02 Phó Giám đốc là 02 lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh, các bộ phân chuyên môn, nghiệp vụ như: Hành chính - Tổng hợp; Giám sát và Giải quyết khiếu nại; Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính. Biên chế công chức, viên chức của Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh là đầu mối điều hòa, phối hợp, giám sát giải quyết TTHC, các giao dịch giữa bộ máy hành chính Nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp, công dân đảm bảo công khai, minh bạch, khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ. Do đó, việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên là bước quan trọng để cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Theo tham mưu của các ngành chức năng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được xây dựng tại số 17, đường Đội Cấn (T.P Thái Nguyên) với tổng diện tích 6.030m2, mức kinh phí đầu tư khoảng 68,3 tỷ đồng và được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ làm chủ đầu tư.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quý I-2019, UBND tỉnh tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đơn vị này, như: Xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng, phương tiện làm việc của công chức, viên chức. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh sẽ đi vào hoạt động, góp phần giải quyết triệt để những vướng mắc còn phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC của tỉnh.

Tuy nhiên, do các yêu cầu bắt buộc trong quy trình đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nên Sở Nội vụ phải triển khai thực hiện từng bước. Hiện, các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành việc di dời khỏi tòa nhà tại số 17, đường Đội Cấn để chuẩn bị tháo dỡ. Đến ngày 17/6/2019, Sở Nội vụ mới tổ chức được Lễ mở gói thầu tư vấn thiết kế xây dựng và dự toán công trình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Đồng chí Ma Đình Đối, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện chủ đầu tư đã khẳng định việc đầu tư xây dựng Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên là chủ trương đúng đắn nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thủ tục pháp lý xây dựng dựng Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đã cơ bản hoàn thiện và dự kiến sẽ khởi công xây dựng đầu tháng 9, phấn đầu hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý II-2020.

Theo thông tin từ các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, nguồn vốn dành đầu tư công trình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã được bố trí đủ trong năm tài khóa 2019 nên không lo thiếu vốn. Do vậy, công việc chính của chủ đầu tư và các ngành liên quan là đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, UBND 9 huyện, thành, thị để chuẩn bị cho công tác sắp đặt Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm; kết nối liên thông quy trình giải quyết TTHC giữa cấp tỉnh với cấp huyện…

Văn Hiến