Phản biện xã hội về hỗ trợ kinh phí cho các trường công lập

Phản biện xã hội về hỗ trợ kinh phí cho các trường công lập

Chiều 8-11, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết “Hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên năm 2020” của HĐND tỉnh. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Năm học 2019-2020, Bộ Nội vụ giao bổ sung cho tỉnh Thái Nguyên 332 biên chế, đạt khoảng 17,6% nhu cầu thực tế, còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu cần tới gần 3.000 biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh ở thời điểm hiện tại. Trước đó, trong các năm 2018-2019, HĐND tỉnh đã có nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường để giải quyết tình trạng trên.

Tuy nhiên, thực hiện việc tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, phương án hợp đồng với các biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát sinh không thể tiếp tục thực hiện được trong năm 2020 nếu tỉnh không có sự hỗ trợ. Việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với các sơ sở giáo dục công lập là cấp thiết, sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu biên chế hiện nay, khắc phục tình trạng quá tải về trường lớp, đồng thời tháo gỡ khó khăn về nhu cầu lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường. Theo dự toán, tổng kinh phí hỗ trợ đối với các trường trong năm 2020 là trên 271 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề nghị cơ quan tham mưu, cơ quan soạn thảo Nghị quyết nêu trên và các đơn vị có liên quan làm rõ thêm một số nội dung: Tính cấp thiết, tính đúng đắn, sự phù hợp của Nghị quyết với thực tiễn; dự báo tác động, hiệu quả của Nghị quyết; hình thức hợp đồng đối với đội ngũ giáo viên; nguồn kinh phí để thực hiện Nghị quyết; giải pháp hỗ trợ hiệu quả để bảo đảm quyền lợi cho các giáo viên hợp đồng...

Hoàng Hải