Phản ánh đầy đủ, kịp thời các sự kiện, vấn đề nổi bật

Phản ánh đầy đủ, kịp thời các sự kiện, vấn đề nổi bật

Chiều 29-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin -Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 5-2020. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 5 và từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí có hoạt động trên địa bàn tiếp tục chủ động, thông tin kịp thời các sự kiện quan trọng, các vấn đề thời sự nổi bật trong nước và của tỉnh... Bên cạnh việc phản ánh những mặt tích cực, các cơ quan báo chí cũng có những tin, bài nêu khó khăn, hạn chế, tồn tại cần quan tâm khắc phục thuộc một số vấn đề, lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường; việc triển khai một số dự án; quản lý đất đai, quy hoạch…

Trong tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông duy trì tốt việc theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về tỉnh và đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vấn đề dư luận quan tâm… Hội Nhà báo tỉnh ngoài các hoạt động thường xuyên đã tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho gần 30 hội viên; tích cực triển khai các cuộc thi báo chí do các cấp, ngành phát động.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn nhấn mạnh, Hội Nhà báo tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao vai trò, đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc tuyên truyền góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp; thông tin báo chí cần đảm bảo yếu tố chính xác, khách quan, kịp thời và có tính xây dựng, góp phần tạo đồng thuận xã hội...

Phương Điền