Nâng cấp, sữa chữa các công trình thủy lợi

Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất nông nghiệp thuận lợi, từ nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh và địa phương, hiện nay, T.X Phổ Yên đang thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình đê, kè, cống, kênh mương.

Theo đó, Thị xã đã đầu tư trên 12 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình trạm bơm An Miên, xã Thành Công; cải tạo nâng cấp 14km kênh mương nội đồng tại các xã: Thành Công, Tiên Phong, Minh Đức, Đông Cao, Tân Phú, Hồng Tiến, Tân Hương, Vạn Phái. Ngoài ra, Thị xã đã triển khai thực hiện sửa chữa, nâng cấp một số tuyến kênh mương và đường vào khu sản xuất tại các xã: Minh Đức, Tân Phú, Nam Tiến với kinh phí trên 6,6 tỷ đồng; duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê Hà Châu thuộc địa phận xã Tiên Phong, đê Chã, đê Vạn Phái với tổng kinh phí là 8,2 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa hệ thống kênh mương thuộc các công trình hồ Suối Lạnh, hồ Nước Hai, kênh Núi Cốc, đập Líp trên địa bàn với kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Để các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả, Thị xã cũng đã giao cho các địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình, tu bổ kịp thời, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ các công trình...

 

Trịnh Phương