Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm:
Nâng cao trách nhiệm xã hội vì sức khỏe cộng đồng

Nâng cao trách nhiệm xã hội vì sức khỏe cộng đồng

Ngày 11-4, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh (ATTP) đã tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” (từ ngày 15-4 đến 15-5). Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 11.500 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống thực phẩm trong diện cấp tỉnh quản lý, trong đó có gần 5.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm; trên 4.300 cơ sở dịch vụ ăn uống; hơn 2.000 cơ sở chế biến thực phẩm. Để bảo đảm an toàn, Ban chỉ đạo đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP đến cơ sở. Đến nay, 100% các cơ sở đã thực hiện các cam kết về điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm điều kiện ATTP của tỉnh. Trong quý I, toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn cho trên 5.300 lượt người dân và chủ hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm kiến thức ATTP; các cơ quan truyền thông đã thực hiện trên 100 chuyên mục về ATTP góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Các ngành đã cấp xác nhận chuẩn kiến thức về ATTP, xác nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh… cho trên 700 cá nhân và các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông và dịch vụ liên quan đến thực phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động thanh, kiểm tra cũng được tăng cường. Trong quý I, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 139 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 229 triệu đồng (giảm trên 650 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017).

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác truyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường công tác kiểm tra và hỗ trợ tích cực cho tuyến cơ sở; xây dựng nhiều ô mẫu, điển hình về ATTP tại cơ sở để nhân rộng trong các khu dân cư; đồng thời công bố các tập thể, cá nhân vi phạm quy đinh ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp cơ sở đến toàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong Tháng hành động vì ATTP; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tăng cường vận động, giám sát và đưa nội dung ATTP vào các quy ước, hương ước trong công đồng dân cư. Bên cạnh đó cần nhanh chóng cụ thể hóa nội dung Nghị điịnh số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 2-2-2018.

Trần Nguyên