Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ Người dân đến làm việc tại thị trấn Hùng Sơn được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một trong những thay đổi rõ nét nhất ở thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) đó là sự đổi mới trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nên ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện, Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn đã ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, quán triệt và triển khai nội dung của Chỉ thị số 05 tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về việc thực hiện Chỉ thị số 05, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các chi bộ đã triển khai học tập, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nội dung Chỉ thị. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, các chi bộ hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đề ra các biện pháp tu dưỡng, rèn luyện. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã xác định được trách nhiệm của mình, gương mẫu xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 100% số cán bộ, công chức của thị trấn đã tham gia ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

Với suy nghĩ, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là tuyên truyền, hô hào suông mà phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chi bộ tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề để thực hiện. Trong đó, tập trung vào các vấn đề bức xúc, phức tạp được cán bộ, đảng viên nhân dân và dư luận quan tâm để giải quyết trước. Dễ dàng nhận thấy sự thay đổi nhất là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn. Nếu như trước đây, việc giải quyết các thủ tục hành chính ở thị trấn còn rườm rà, người dân còn phải đi lại nhiều lần, thì đến nay, việc tiếp nhận và trả kết quả ở Bộ phận này đã được giải quyết một cách nhanh gọn. Người dân đến đây được cán bộ đón tiếp niềm nở, nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, nhờ đó mà thời gian giải quyết được rút ngắn nhiều. Đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Mỗi cán bộ ở đây, đều phải nghiên cứu thật kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu một cách chính xác nhất. Chuẩn bị những hồ sơ, tờ khai, biểu mẫu để hướng dẫn cho người dân, khi người dân đến liên hệ công việc, cán bộ hướng dẫn người dân viết biểu mẫu một cách chuẩn xác và hẹn người dân ngày trả kết quả cụ thể.

Thời điểm này, cùng với cả nước thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch COVD-19, lãnh đạo thị trấn đã phân công cán bộ trực và có thông báo đến người dân chỉ giải quyết các thủ tục mang tính cấp bách. Khi đến làm việc, người dân sẽ được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp sát khuẩn tay...  Không riêng Bộ phận “một cửa”, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, các phòng, ban, đoàn thể của thị trấn đều thực hiện xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Thông qua việc thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24h trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân trên địa bàn thị trấn. Từ nguồn tin này, những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đã được xử lý kiên quyết, kịp thời. Nhờ đó, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, giải quyết cơ bản các vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, có giải pháp kịp thời đối với những vấn đề “nóng”, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Thông qua phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức thị trấn, từ đó đã kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc chưa đúng chuẩn mực của một số cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng; Đảng bộ thị trấn 5 năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Hải Hằng