Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện CCHC năm 2018

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm; phân tích, đánh giá chỉ số CCHC năm 2018 được tổ chức sáng 1-8.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công tác CCHC đã được UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Năm 2018, Thái Nguyên xếp thứ 18/63 tỉnh, thành, tăng 12 bậc (với tổng số điểm là 78,78). Tuy nhiên, theo báo cáo phân tích, đánh giá kết quả đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2018, Thái Nguyên xếp thứ 21 (đạt 86,02%), giảm 18 bậc so với năm 2017. Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải trình về các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm, mất điểm và đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách các chương trình, đề án, dự án CCHC…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm khẳng định công tác CCHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực. Để đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chỉ số Par Index, Sipas, từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát các TTHC để rút ngắn thời gian tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC...

Tại Hội nghị, 15 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện CCHC năm 2018 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Thúy Hằng