Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 được UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền 9 huyện, thành, thị là đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Trong đó, các cơ quan truyền thông của tỉnh, gồm: Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Thông tin tỉnh; cơ quan truyền thanh, truyền hình 9 huyện, thành, thị là nòng cốt.

 

Kết thúc quý I năm 2020, các cơ quan thông tin và truyền thông của tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền về CCHC với tổng số 103 tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề; cơ quan truyền thanh, truyền hình cấp huyện đã sử dụng hàng trăm tác phẩm tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức khác nhau... Trong đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm là các giải pháp, nguồn lực thực hiện tốt 3 chỉ số, gồm: Chỉ số CCHC (PAR-INDER); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 3 chỉ số này đạt kết quả cao sẽ đánh giá được toàn diện công tác CCHC của tỉnh năm 2020.

 

Dương Văn