Nâng cao năng lực quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Nâng cao năng lực quản lý giống cây trồng lâm nghiệp Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên kiểm tra nguồn gốc, chất lượng cây giống tại vườn ươm trên địa bàn xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ).

Ngày 19-9, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thái Nguyên, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý giống cây lâm nghiệp và quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây rừng chính.

Ngày 19-9, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thái Nguyên, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý giống cây lâm nghiệp và quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây rừng chính. Tham dự có hơn 150 học viên là đại diện ban lâm nghiệp xã, kiểm lâm viên địa bàn và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ của Chi cục Kiểm lâm truyền đạt một số nội dung của Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như: Công bố danh mục và công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; kiểm tra, giám sát chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống giống cây trồng lâm nghiệp chính; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng; các quy trình, thủ tục chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp, nguồn gốc giống, lô giống...

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức chuyên ngành về nghiệp vụ quản lý giống cây trồng lâm nghiệp để áp dụng trong thực tế tại địa phương, đơn vị.

Khánh Thiện