Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ở cả 3 cấp

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ở cả 3 cấp

Ngày 8-8, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra, khảo sát 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) tại Thái Nguyên.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở hầu hết địa phương, đơn vị trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã kịp thời phát hiện những hạn chế để kiến nghị, góp ý với cấp ủy, chính quyền các cấp sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách cho phù hợp, sát với thực tiễn. Đồng thời, hoạt động này đã mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh đã phát biểu, làm rõ một số nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu như: Việc xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm; cách thức tổ chức, hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các địa phương; kết quả giải quyết kiến nghị, ý kiến phản ánh của nhân dân; việc hướng dẫn các tổ chức chính trị lựa chọn chủ đề giám sát theo từng năm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW của Thái Nguyên trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Quá trình thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội cần có sự nghiên cứu, chỉ đạo, kịp thời rút kinh nghiệm, tránh chủ quan, nóng vội, nhất là với các vấn đề bức xúc, nhạy cảm. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Thái Nguyên cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở cả 3 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu công việc được giao...

Linh Lan