Nâng cao chất lượng công tác xét xử

Nâng cao chất lượng công tác xét xử

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2019, TAND huyện đã chủ động triển khai nghiêm túc các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử do TAND tối cao ban hành: Tổ chức thụ lý 463 vụ án các loại; đã giải quyết 451vụ, tăng 29 vụ so với cùng kỳ, đạt tỉ lệ 97,4%; tổ chức xét xử 15 vụ án điểm, 15 phiên tòa rút kinh nghiệm và xét xử lưu động 22 vụ… Tỷ lệ giải quyết án các loại đều vượt chỉ tiêu do TAND Tối cao quy định. 

Năm 2020, TANH huyện Đồng Hỷ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật…
 
Tại hội nghị, TAND huyện đã vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (ảnh). Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Chánh án TAND tối cao.
Nguyễn Thơm
(Đồng Hỷ)