Nâng cao chất lượng công tác thanh tra

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Ngày 2-3, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Năm 2020, cùng với ngành Thanh tra, các cấp, ngành đã phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. So với năm 2019 số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tăng 16,4%; lượt đoàn đông người giảm 1,9%; đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước giảm 4,1%; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 88,9%, vượt 3,9% so với mục tiêu đề ra và cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Đối với công tác thanh tra, toàn ngành đã tiến hành 817 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện 1.225 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số sai phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế trên 38 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã biểu dương thành tích mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2020, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, kiên quyết thu hồi tiền, tài sản vi phạm của các cá nhân, tổ chức; thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số đối với ngành thanh tra...

Cũng tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh đã phát động phong trao thi đua của toàn ngành năm 2021. Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng và công tác năm 2020 đã được nhận Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, và Thanh tra tỉnh.

Trang Nhi