Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được tổ chức ngày 12-1. Đến dự có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế đề ra là tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tốt quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng; đầu tư nguồn lực cho Dự án Dân số và phát triển nhằm đạt được mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng y tế từ cấp xã đến tỉnh; đẩy mạnh đào tạo, thu hút bác sĩ, cán bộ y tế trình độ cao…

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2017, toàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, không có tử vong do dịch. Công tác khám chữa bệnh cấp cứu được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng. Trong năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 2.980.000 lượt người, số lượt khám chữa bệnh bình quân toàn tỉnh đạt 2,37 lượt/người/năm; số lượt bệnh nhân điều trị nội trú tăng trên 6.500 lượt so với năm 2016; công suất sử dụng giường bệnh vượt 31,28% so với kế hoạch… Các chương trình Dân số - KHHGĐ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS… đều đạt được những kết quả tích cực.

Nhân dịp này, Sở Y tế đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2017.

 

Khánh Huyền