Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

Ngày 10-7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12, khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động cho vay và phương án huy động vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; Kế hoạch tổ chức Đại hội V Liên minh HTX tỉnh và danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng và trao tặng tại Đại hội.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 45 tổ hợp tác (THT) và 18 HTX thành lập mới, nâng tổng số THT, HTX lên 7.197 THT và 448 HTX. Các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, tín dụng, thương mại dịch vụ… Mặc dù còn nhiều khó khăn, song về cơ bản, các THT, HTX đã chủ động khắc phục, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nhằm hỗ trợ kịp thời, liên tục các HTX, từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, thành viên HTX. Về công tác hỗ trợ tín dụng, trong 6 tháng đầu năm, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (Liên minh HTX tỉnh) đã tiếp nhận, xem xét cho vay và giải ngân số tiền là 15,53 tỷ đồng cho 46 HTX, THT để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tính đến thời điểm này, Quỹ đang quản lý và phối hợp quản lý nguồn vốn là 41,34 tỷ đồng. Nhìn chung, các đơn vị sau khi vay vốn đều sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, góp phần cải thiện đáng kể hoạt động sản xuất, kinh doanh. 6 tháng cuối năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đề ra kế hoạch tăng cường các hoạt động hỗ trợ đối với các THT, HTX, phấn đấu kết nạp thêm từ 20-25 đơn vị thành viên.

Trong dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã tặng 9 suất quà với tổng trị giá 2,7 triệu đồng cho các cán bộ, thành viên HTX là thương binh và nạn nhân chất độc da cam nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ .

Thu Huyền