Lấy an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững là mục tiêu hàng đầu

Lấy an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững là mục tiêu hàng đầu Lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV Thái Nguyên khóa VIII.

Ngày 6-6, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ BIDV Thái Nguyên có 5 chi bộ trực thuộc, với 81 đảng viên (chiếm 51,3% số cán bộ, nhân viên Chi nhánh). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo hoạt động kinh doanh của đơn vị phát triển theo hướng đa dạng hóa, lấy an toàn, hiệu quả, chất lượng, tăng trưởng bền vững là mục tiêu hàng đầu. Theo đó, 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể, bình quân 5 năm qua, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh tăng 17,4%; tổng dư nợ cho vay tăng 18,3%; tỷ lệ nợ xấu trung bình 5 năm là 0,17%/tổng dư nợ; nộp ngân sách Nhà nước xấp xỉ 30 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm trên 10%...

Đảng bộ cũng luôn chú trọng sắp xếp cán bộ theo đúng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên và chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đã có 27 đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, trong đó có 1 chỉ tiêu không hoàn thành theo Nghị quyết đó là thu dịch vụ ròng chỉ đạt 6%, trong khi mục tiêu là 10%.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ BIDV Thái Nguyên tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, bứt phá, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó đã đưa ra 9 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị cụ thể và 5 nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII với 7 đồng chí; bầu 4 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV.

Thu Hằng