Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách

Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh khóa X.

Ngày 29-6, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Theo đánh giá tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết, cụ thể là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ đảng viên, công chức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành tốt chương trình công tác toàn khóa; giữ vững thành tích đạt đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trong những năm qua, Cục Thuế tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách; nhiều năm liên tục được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đánh giá là đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện nhiệm vụ công tác thuế… Trong công tác phát triển Đảng, Đảng bộ có 21 đảng viên được kết nạp mới (đạt 140% so với mục tiêu Nghị quyết).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X; bầu 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV.

 

Hạ Liên