Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi:
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

 Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua cho Trung tâm do có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Sáng 21-11, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (thuộc Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Đến dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo T.P Sông Công…

Tháng 4-1960, Trại nhân giống ngựa Bá Vân (nay là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi) trực thuộc Sở Kiến trúc Việt Bắc được thành lập. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trung tâm đã chủ trì nghiên cứu 23 đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh cùng 50 đề tài cấp cơ sở trong chuyển giao công nghệ; đào tạo, tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho hơn 30.000 học sinh, sinh viên, nông dân; cung cấp khoảng 10.000 con ngựa bạch, ngựa lai, 1.000 con trâu lai, hàng triệu con gà, vịt giống… cho hơn 20 tỉnh, thành trong cả nước. Cùng với đó, Trung tâm cũng triển khai nghiên cứu, lai tạo, nhân thuần ngựa; giữ quỹ gen trâuMurrah, nuôi giữ giống trâu gốc; tập hợp, giữ quỹ gen 36 giống cỏ nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt thức ăn vụ đông cho các gia súc ăn cỏ….

Thời gian tới, căn cứ thực tiễn sản xuất chăn nuôi ở các địa phương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi tiếp tục tập trung nghiên cứu các giống trâu, chuyển giao công nghệ về giống, dinh dưỡng, thú y… để xây dựng các mô hình chăn nuôi với quy mô trang trại tại địa phương; nghiên cứu, phát triển chăn nuôi ngựa, các chế phẩm sinh học và sản phẩm từ ngựa để phục vụ sức khỏe, y học và quốc phòng; nghiên cứu, xây dựng các mô hình chăn nuôi hươu sao, thỏ ở khu vực miền núi…

Với những thành tích nổi bật, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua do có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019; T.P Sông Công tặng Trung tâm Bức trướng “60 năm đoàn kết - thống nhất - xây dựng và phát triển”.

Vi Vân