Ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học Đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực

Chiều 17-2, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học.

Theo biên bản ký kết, hai đơn vị hợp tác trên nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực và năng lực để cải tiến chất lượng đào tạo cho nguồn nhân lực y tế và nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo theo nhiều hình thức khác nhau như: Đào tạo từ xa, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề, đào tạo nghiên cứu khoa học… Kết quả hợp tác đào tạo cũng sẽ được đánh giá định kỳ để hai bên cùng đánh giá hiệu quả và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh với hạt nhân là đội ngũ trí thức có khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Hoàng Hưng