Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại Phú Lương

Ngày 29-3, Đoàn công tác của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã đăng ký về đích năm 2018; xã đăng ký xây dựng “nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Phú Lương.

Tại buổi kiểm tra, huyện Phú Lương đã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Hợp Thành - địa phương đăng ký về đích năm 2018; xã Tức Tranh - địa phương đăng ký “xã nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tính đến thời điểm này, xã Hợp Thành đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại, gồm: Cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Với Tức Tranh, đến nay hoàn thành được 13/19 tiêu chí, 6 tiêu chí còn lại chưa đạt là: Quy hoạch; giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; môi trường; quốc phòng và an ninh. Cùng với việc báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình, các địa phương trên cũng đã đề xuất, kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Với xã Tức Tranh sẽ cần trên 22,6 tỷ đồng, xã Hợp Thành sẽ cần gần 19 tỷ đồng để hoàn thiện 19/19 tiêu chí.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác của tỉnh đã đề nghị 2 địa phương trên cần có giải pháp cụ thể hơn nữa để hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt. Đặc biệt, cần quan tâm tới tiêu chí về Phát triển tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của các làng nghề, hợp tác xã, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Với những tiêu chí không cần nguồn kinh phí (như: môi trường, an ninh trật tự…), các xã cần có giải pháp lâu dài để tiêu chí đạt bền vững…, phấn đấu về đích đúng kế hoạch.

Chung An