Kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 13-11, Đoàn công tác của Sở Nội vụ do đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tôn giáo trên địa bàn T.X Phổ Yên năm 2018.

Theo báo cáo của T.X Phổ Yên, trên địa bàn hiện có 3 tổ chức tôn giáo đang hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Trong đó, Phật giáo và Công giáo đã được công nhận tư cách pháp nhân, với 18 nghìn tín đồ (chiếm khoảng 10% dân số toàn Thị xã). Về tín ngưỡng, toàn Thị xã có 113 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 3 cơ sở tín ngưỡng được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia, 23 cơ sở được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Thị xã được quan tâm. Thị xã đã tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Các đề nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đều được các cấp chính quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Qua đó, tạo sự tin tưởng, phấn khởi của các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…  

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thị xã, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, Thị xã cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; nhu cầu về nhà, đất để sử dụng cho mục đích tôn giáo, tín ngưỡng cần được giải quyết kịp thời; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Thị xã và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trịnh Phương