Không có chỗ cho DN “cắm sào đợi nước”

Thái Nguyên hiện được xem là một trong những tỉnh có kết quả nổi bật về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vốn FDI. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đồng hành và trách nhiệm với nhà đầu tư (NĐT), nhưng cũng thẳng thắn từ chối hoặc loại ra ngoài những NĐT thiếu năng lực, chây ì...

Còn nhớ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh cách đây gần 2 năm đã thu hút được 37 NĐT đăng ký thực hiện 43 dự án (DA). Đến nay, hầu hết NĐT đều triển khai theo kế hoạch. Không những thế, Hội nghị xúc tiến đầu tư đã tạo sức hút với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Thái Nguyên. Từ đó đến nay đã có trên 60 NĐT vào tỉnh với số vốn đăng ký khoảng 115 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh dựa trên quan điểm rất rõ là trách nhiệm với NĐT và thu hút đầu tư có chọn lọc. Trách nhiệm nghĩa là chính quyền đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho NĐT suốt quá trình thực hiện DA. Trách nhiệm từ hai phía, cả chính quyền và NĐT để đi đến thành công cuối cùng. Định kỳ hàng tháng, tỉnh làm việc với NĐT để kiểm điểm tiến độ DA; thường xuyên kiểm danh, kiểm diện, đối thoại với NĐT; thiết lập đường dây nóng (là số điện thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy) để trực tiếp nắm bắt thông tin phản hồi từ NĐT, kịp thời chỉ đạo giải quyết…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiến hành rà soát các DA đầu tư theo hướng: Các DA chậm tiến độ nhưng vì nguyên nhân khách quan, NĐT có nguyện vọng tiếp tục triển khai, tỉnh sẽ nhắc nhở, vận động, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu cam kết thực hiện theo lộ trình. Những DA mà NĐT có tư tưởng “cắm sào đợi nước”, chiếm chỗ giữ đất hoặc bỏ giữa chừng thì tiến hành rà soát, lên phương án thu hồi, giao cho NĐT khác.

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã rà soát và tiến hành các biện pháp thu hồi 221 DA, trong đó thu hồi hoàn chỉnh 150 DA; 50 DA sau khi thu hồi đã mời được NĐT mới có năng lực hơn tiếp quản; 15 DA đầu tư dang dở, khả năng không đáp ứng yêu cầu, đang  tiến hành mời NĐT mới; 5 DA đã triển khai thủ tục thu hồi nhưng NĐT đang khiếu nại, chờ xử lý theo quy định.  Đặc biệt, trong quá trình thu hút đầu tư, tỉnh đã phát hiện 4 NĐT có biểu hiện đăng ký DA nhưng mục đích để chiếm chỗ giữ đất, nên đã yêu cầu doanh nghiệp cam kết triển khai theo kế hoạch đăng ký nếu không sẽ thu hồi biên bản ghi nhớ đầu tư...

Như vậy có thể thấy, với quan điểm, thái độ rõ ràng của tỉnh nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư ở địa phương, những DA chậm tiến độ, NĐT chây ì hoặc có ý “cắm sào đợi nước” sẽ không còn chỗ, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.

Sơn Trường