Khen thưởng nữ công nhân viên chức, lao động

Khen thưởng nữ công nhân viên chức, lao động

Chiều 16-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Bình tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ.

Toàn huyện Phú Bình có trên 3.700 công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó nữ chiếm 88,8%. Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp công đoàn trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, trở thành nguồn động lực thúc đẩy để chị em vượt qua nhiều khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ.

Trong 10 năm qua, công đoàn các cấp trong huyện đã tổ chức 479 buổi về Đề án 343 về "Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"; tổ chức 131 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn và phụ trách công tác nữ công; tổ chức thăm hỏi, trợ cấp gần 2 tỷ đồng cho1.780 lượt gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tạo điều kiện vay vốn, giải quyết việc làm cho hơn 300 lượt chị em với số tiền gần 9 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình…

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ, hàng năm có trên 94% chị em được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nhiều chị em đã được Đảng, Nhà nước, các cấp Công đoàn khen thưởng.

Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân; LĐLĐ huyện khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 6b/NQ- BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ.

Thanh Phong