Khen thưởng 50 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo và đào tạo nghề

Khen thưởng 50 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo và đào tạo nghề

Ngày 19-1, huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã huy động được sự quan tâm, tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Các cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho người nghèo của Trung ương và huyện cho hộ nghèo được triển khai kịp thời. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã tổ chức dạy nghề, phối hợp dạy nghề cho trên 8.300 người; giải ngân vốn vay ưu đãi cho trên 7.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo… Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 gần 970 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện còn trên 1.300 hộ nghèo, chiếm 2,67%, giảm 13,97% so với đầu kỳ.

Cùng với công tác giảm nghèo, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 cũng đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, giai đoạn 2010-2015, huyện đã tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo cho trên 9.100 lao động, vượt 7,29% so với kế hoạch; đào tạo cho trên 8.800 lao động giai đoạn 2016-2020, vượt 17,56% so với kế hoạch. Tổng số lao động có việc làm sau đào tạo đạt 70-80%. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời và đảm bảo đúng quy định. Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu đào tạo khoảng 13.000 lao động, tập trung cho các đối tượng là lao động tại doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên HTX, lao động thuộc diện chính sách; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,2% trở lên…

Nhân dịp này, huyện Đại Từ đã tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và trong thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Thu Huyền