Khảo sát về công tác tổ chức Đoàn

Khảo sát về công tác tổ chức Đoàn

Ngày 13-6, đồng chí Trần Viết Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Huyện Đoàn Phú Bình về công tác tổ chức Đoàn tại địa phương

Theo báo cáo của Huyện Đoàn Phú Bình, toàn huyện hiện có 20 đoàn cơ sở thuộc khối xã, thị trấn với 488 chi đoàn, trong đó chi đoàn địa bàn dân cư là 372 chi đoàn. Hiện nay có khoảng trên 11.000 thanh niên có mặt tại địa phương, trong đó hội viên Hội Liên hiệp thanh niên là 5.217 người; tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên vào các tổ chức Đoàn, hội đạt khoảng 74%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về thực trạng công tác cán bộ Đoàn và công tác Đoàn trên địa bàn dân cư. Thời gian qua, công tác cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã được các cấp uỷ đảng, các cấp bộ Đoàn cơ sở quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên còn rất nhiều hạn chế, khó khăn. Phần đông bí thư, phó bí thư doàn cơ sở chưa được đào tạo cơ bản về kỹ năng nghiệp vụ Đoàn; các cán bộ đoàn thường kiêm nhiệm các nhiệm vụ bán chuyên trách của địa phương; kinh phí cho hoạt động công tác Đoàn còn nhiều hạn chế; việc bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn quá tuổi ở cấp xã còn nhiều khó khăn. Đối với công tác Đoàn, nội dung sinh hoạt Đoàn tại cơ sở chưa linh hoạt, thiếu sức hút nên lượng đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú còn thấp;  việc phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú tại các chi đoàn nông nghiệp, nông thôn rất khó. Các đại biểu cũng đê nghị tổ chức đoàn địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, đặc biệt là các đối tượng trong quy hoạch chức danh chủ chốt tại cơ sở; tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở; hoàn thiện cơ chế chính sách, chế độ đối với công tác cán bộ đoàn; cần nghiên cứu cơ chế và có sự ràng buộc phù hợp để các đoàn viên tham gia sinh hoạt tích cực hơn tại nơi cư trú…

Ngọc Ánh