Khảo sát thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Đồng Hỷ

Khảo sát thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Đồng Hỷ Tổ khảo sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra sổ theo dõi tại Bộ phận tiếp công dân của huyện Đồng Hỷ.

Ngày 20-9, Tổ khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong các năm 2015 và 2016 đã có buổi làm việc với huyện Đồng Hỷ để khảo sát về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của huyện.

Sau khi nghe báo cáo của huyện Đồng Hỷ và kiểm tra thực tế tại 1 số bộ phận chuyên môn của huyện và xã Hóa Thượng, Tổ khảo sát đã ghi nhận những kết quả huyện Đồng Hỷ làm được trong thời gian qua.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã được quan tâm thường xuyên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người nghèo khi đi khám, chữa bệnh, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí về y tế cho các hộ nghèo. Đến nay, các kiến nghị giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong các năm 2015 và 2016 về nội dung này cơ bản đã giải quyết xong.

Việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực. Các vấn đề công dân đề nghị trong các buổi tiếp công dân đều được cán bộ, lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân giải thích, hướng dẫn và ghi lại đầy đủ các nội dung vào sổ theo dõi tiếp công dân; quan tâm giải quyết các vụ việc mới phát sinh, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người.

Tổ khảo sát đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế; khắc phục những tồn tại hạn chế về trùng, sót đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Trang Nhi