Khảo sát kết quả thực hiện các kết luận HĐND tỉnh

Tiếp tục chương trình khảo sát kết quả thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 31-7, tổ công tác số 1 của HĐND tỉnh đã làm việc với huyện Phú Bình.

Sau khi đi khảo sát thực tế tại địa phương, Đoàn công tác của HĐND tỉnh đã làm việc và nghe báo cáo của UBND huyện Phú Bình. Cụ thể, đối với dự án dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn, huyện đã thực hiện dồn đổi được 158,29/226ha (đạt 71% kế hoạch). Trên địa bàn hiện có 3 HTX dịch vụ điện hoạt động. Các HTX đã thực hiện quy định niêm yết biểu giá bán điện và công tác hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng. Thực hiện công tác quản lý 3 loại rừng, địa phương đã giao giao rừng, đất trồng rừng cho người dân quản lý và sử dụng hiệu quả. Về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, trung bình mỗi năm phát hiện và xử lý 70 cơ sở vi phạm…

*Cùng ngày, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh đã làm việc với huyện Võ Nhai. Theo báo cáo, UBND huyện Võ Nhai đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Công tác phát triển nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn được chú trọng nhất là việc quy hoạch phát triển 3 loại rừng. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đến nay, số thủ tục hành chính được công khai tại cấp huyện và cấp xã đều đạt 100%. Đối với hoạt động Trung tâm Y tế Võ Nhai đã nhanh chóng ổn định sau khi sáp nhập vào đầu năm 2018.

Tổ công tác cũng đã tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các địa phương và sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Ánh Ngọc – Hoàng Hưng